Xi măng Chinfon PCB-40

Xi măng Chinfon PCB-40 là loại xi măng Poóc lăng hỗn hợp thông dụng trên thị trường miền Trung và Nam Việt Nam.

Xi măng Chinfon PCB-40
Xi măng Chinfon PCB40 là loại xi măng Poóc lăng hỗn hợp chất lượng cao hơn, rất được ưa chuộng tại thị trường miền Trung và miền Nam Việt Nam. Là loại xi măng có chất lượng cường độ chịu nén cao, giữ được tính chất lý hóa nhất quán, phù hợp với mọi công trình xây dựng dân dụng, phù hợp với các công trình hạ tầng và công nghiệp. Ngoài ra, loại xi măng này còn có thể được sử dụng cho các công trình xây dựng yêu cầu bê tông cường độ cao và sớm phát triển cường độ. Một số ví dụ điển hình trong việc sử dụng xi măng Chinfon PCB40 như: nhà cao tầng, cầu, đường, cảng biển, sân bay.

Xi măng Chinfon PCB40 được sản xuất theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260: 2020 được Viện Vật liệu xây dựng Việt Nam chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16: 2019. Ngoài ra, loại xi măng này đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C 1157-08 cho Loại GU.