Các Dự Án Phân Phối Xi Măng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ ANH đang là đối tác cung cấp xi măng cho các công trình lớn tại Miền Bắc Và Hà Nội Như Tập Đoàn Hòa Bình hay Tập Đoàn Xây Dựng Central , Nhiều công trình xây dựng lớn tại miền bắc và hà nội đang sử dụng xi măng của chúng tôi phân phối