Chính Sách Đổi Trả Hàng

Hàng hóa sau khi hai bên đã bàn giao và nghiệm thu đúng theo đơn đặt hàng, sẽ không được trả lại theo bất kỳ yêu cầu nào phát sinh.

– Hàng hóa sau khi hai bên đã bàn giao và nghiệm thu đúng theo đơn đặt hàng, sẽ không được trả lại theo bất kỳ yêu cầu nào phát sinh.

– Công ty chỉ đổi trả hàng hóa trong các trường hợp sau:

+ Hàng hóa không đúng chúng loại và số lượng như đã cam kết trong đơn đặt hàng.

+ Hàng hóa thí nghiệm không đúng theo yêu cầu ban đầu của khách hàng

+ Hàng giao không đúng thời gian như trong hợp đồng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình của bên mua hàng.

+ Khách hàng không thanh toán đầy đủ 100% giá trị đơn hàng sau khi hàng đến công trình, dẫn đến 02 bên không thể đàm phán dẫn đến công ty phải cho xe quay đầu.

CÁC TIN KHÁC