Cung Cấp Xi Măng Công Trình Sân Bay Vân Đồn Quảng Ninh

Cung cấp đúng tiến độ và thời gian số lượng xi măng cẩm phả theo đúng yêu cầu của đối tác là đơn vị triển khai dự án Công Trình Sân Bay Vân Đồn Quảng Ninh

Cung Cấp Xi Măng Công Trình Sân Bay Vân Đồn Quảng Ninh

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – khai thác – chuyển giao) với số vốn 7.700 tỉ đồng. Đây là một trong 10 cảng hàng không quốc tế của mạng lưới cảng hàng không dân dụng cả nước