Xi măng cẩm phả đa dụng

Xi măng Cẩm Phả Đa dụng , Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 , Ưu điểm là cải thiện các tính chất của bê tông, tăng khả năng chống thấm, tăng cường độ và độ linh động của vữa.

Xi măng cẩm phả đa dụng

- Xi măng Cẩm Phả Đa dụng: Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6260:2009

- Ưu điểm: Cải thiện các tính chất của bê tông, tăng khả năng chống thấm, tăng cường độ và độ linh động của vữa.
- Công dụng: Sử dụng cho sàn, cột, dầm bê tông, các sản phẩm bê tông, xây tô dễ dàng hơn.

Sản phẩm mới này là sản phẩm hoàn hảo cho việc xây dựng nhà ở dân dụng với 3 đặc điểm nổi bật. Thứ nhất tính công tác tốt cho vữa và bê tông, giúp cho vữa, bê tông dẻo hơn làm cho công nhân thi công dễ dàng. Đặc điểm này đóng vai trò quan trọng trong trong công tác hoàn thiện khi xây nhà: trát, láng, ốp, lát.

Thứ hai chất lượng ổn định. Đây là đặc tính quan trọng nhất mà Xi măng Cẩm Phả luôn đặt ra với tất cả các sản phẩm của mình. Để hoàn thành một ngôi nhà cần thời gian ít nhất 6 tháng hoặc hơn như thế, vì vậy, một loại xi măng chất lượng ổn định và đồng nhất trong suốt thời gian đó là một trong những yêu cầu quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình.